DETAIL DRAŽBY
pozemek se stavbou garáže (nezapsanou na LV) v Písečném, okr. Jindřichův Hradec

« zpět k výpisu exekucí

č. jednací / exekutorský úřad
56 EX 12659/06 / JUDr. Vít Novozámský
vyřizuje
Mgr. Martin Kubena
Kraj: Jihočeský
Podrobný popis:
viz přiložený znalecký posudek

Ze znaleckého posudku vyplývá, že právní stav se neshoduje se stavem skutečným, neboť na pozemku p.č. 2004/18 se nachází stavba zděné přízemní garáže, která není v listu vlastnictví vyznačena. Dotazem u stavebního odboru Městského úřadu Slavonice, bylo zjištěno, že ke stavbě garáže na pozemku pozemková parcela 2004/19 v katastrálním území Písečné u Slavonic v obci Písečné nebyly dohledány žádné doklady – stavební povolení, kolaudační rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu vztahující se k předmětné stavbě. Bude tedy na vydražiteli, aby následně právní a skutečný stav uvedl do souladu.
Cena: 52.000 Kč
Nejnižší podání: 34.667 Kč
Přiložené soubory ke stažení:
Znalecký posudek  Znalecký posudek (garaz_pisecne.pdf, 2.38 MB)