DETAIL DRAŽBY
Zemědělské a lesní pozemky v Borkovanech ,okr. Břeclav

« zpět k výpisu exekucí
datum a čas dražby
19.12.2019, 10.00 hodin
místo konání dražby
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM DRAŽEB na adrese: http://drazby.exekutornovozamsky.cz/
č. jednací / exekutorský úřad
56 EX 5880/07-203 / JUDr. Vít Novozámský
vyřizuje
Mgr. Martin Kubena
Kraj: Jihomoravský
Podrobný popis:
- pozemek parcela 1633 o výměře 978 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa
- pozemek parcela 1634 o výměře 3626 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
Zapsáno u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Hustopeče, okres: Břeclav, kat. území: Borkovany, obec: Borkovany, LV: 723

Cena: 49.580 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Nejnižší podání: 24.790 Kč
Přiložené soubory ke stažení:
Dražební vyhláška č.j. 56 EX 5880/07-203  Dražební vyhláška č.j. 56 EX 5880/07-203 (dv12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345.pdf, 217 kB)
znalecký posudek  znalecký posudek (minota0520110916085917.pdf, 147 kB)