DETAIL DRAŽBY
Podíl id. 1/2 zemědělských staveb (ve velmi špatném stavu) v obci Litenčice

« zpět k výpisu exekucí

č. jednací / exekutorský úřad
56 EX 1701/13-71 / JUDr. Vít Novozámský
vyřizuje
Mgr. Martin Kubena
Kraj: Zlínský
Podrobný popis:
viz přiložený znalecký posudek

V katastru nemovitostí jsou všechny stavby vedeny jako zemědělské stavby, přičemž při pro-hlídce na místě samém bylo zjištěno, že:
zemědělská stavba na pozemcích parc.č. st.73/1, st.73/2, st.73/3 a st. 73/4 je odstraněna (demolována) a vyskytují se zde pouze zbytky základů a malé části stěn nízko nad terénem (bez hodnoty).
zemědělská stavba na pozemku parc.č. st.88 je odstraněna (demolována) a vyskytují se zde opět pouze zbytky základů a malé části stěn nízko nad terénem (bez hodnoty).
zemědělská stavba na parc.č. st.86 je přízemní s pultovou střechou, nepodsklepená. Stavba byla pravděpodobně užívána jako vrátnice zemědělského areálu (nyní cca 20 let neužívá-na, nachází se ve stavu, kdy jsou odstraněna okna, zničená elektroinstalace, znehodnocené dveře atd.)
zemědělská stavba na pozemcích parc.č. st.87/1, st.87/2, st.87/3, st.87/4, st.87/5 a st. 87/6 je přízemní se sedlovou střechou o nestejné výšce hřebene, nepodsklepená. Stavba byla dříve užívána jako kravín s přípravnou (nyní cca 20 let neužívána, nachází se ve stavu, kdy jsou odstraněna okna (část rámů oken zůstala), odstraněny dveře, zničená elektroinstala-ce, znehodnocené krmné žlaby atd.)
Cena: 200.000 Kč
Nejnižší podání: 100.000 Kč
Přiložené soubory ke stažení:
Dražební vyhláška č.j. 56 EX 1701/13-71  Dražební vyhláška č.j. 56 EX 1701/13-71 (dv123456789012345678901234567890123456789012345678901234.pdf, 212 kB)
Znalecký posudek  Znalecký posudek (znal._posudek.pdf, 2.84 MB)