SOUBORY KE STAŽENÍ

Zákon 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád
Soubor ke stažení soubor ke stažení

Exekuční návrh - vzor
Soubor ke stažení soubor ke stažení

Exekuční návrh výživné (dlužné i do budoucna)
Soubor ke stažení soubor ke stažení

330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů
Soubor ke stažení soubor ke stažení

Zákon 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Soubor ke stažení soubor ke stažení

418/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Soubor ke stažení soubor ke stažení