DETAIL DRAŽBY
Multicooker PHILIPS -hrnec

« zpět k výpisu exekucí

datum a čas dražby
11.02.2020, 11.00 hodin
místo konání dražby
EÚ Brno město, Bratislavská 73, Brno
Podrobný popis:
Nejnižší podání se stanoví ve výši 734 Kč + 21%
DPH, tj. celkem 889,- Kč. (povinný je plátcem DPH, proto k nejnižšímu podání bylo potřeba přičíst příslušnou
sazbu daně z přidané hodnoty; vydražitel si může za splnění obecných zákonných podmínek uplatnit nárok na
odpočet DPH)
Původní nejnižší podání ve výši jedné třetiny výsledné ceny movité věci bylo z důvodu nevydražení movité
věci sníženo o 1/3.
Cena: 3.993 Kč
Nejnižší podání: 889 Kč
Přiložené soubory ke stažení:
dražební vyhláška  dražební vyhláška (0803037114.pdf, 130 kB)