Co nabízíme:

• nucený výkon exekučních titulů
• právní pomoc po vydání exekučního titulu
• úschovy
• dobrovolné dražby
• jiné činnosti z pověření soudu

Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás,
(bližší informace o jednotlivých kontaktech naleznete v sekci "kontaktní informace").


Jak komunikovat s exekutorským úřadem v rámci exekučního řízení:

Veškerá podání vztahující se k exekučnímu řízení je třeba podávat písemně a doručit na adresu Exekutorského úřadu JUDr. Víta Novozámského, Bratislavská 73, 602 00 Brno. V každém podání je třeba uvést k jaké věci se vztahuje - spisovou značku (056 EX pořadové číslo/rok), kdo ho podává, co podáním sleduje, musí být podepsáno a datováno.

Při telefonickém kontaktu je třeba taktéž vždy uvést spisovou značku (056 EX pořadové číslo/rok). Dále, je nutno uvést celé jméno a přijmení, doručovací adresu, telefonní kontakt a případně ID datové schránky nebo e-mailovou adresu!!!!
Na telefonický dotaz nelze sdělovat konkrétní údaje z exekučního spisu, pouze informace obecného charakteru.

Nahlížení do spisů oprávněným orgánům a oprávněným osobám soudní exekutor umožní pouze po předchozí (telefonické či písemné) domluvě a domluvené schůzce.Bankovní spojení:

2051842389/0800 vedený u České spořitelny a.s.
variabilní symbol:je tvořen spisovou značkou bez lomítka a předčíslí exekutora (např. exekuce 056 EX 809/06, v.s. je 80906)
specifický symbol: rodné číslo nebo IČ

.